Exempel Academy

Exempel ACADEMY is de naam voor het opleidingstraject binnen Exempel. Het doel van dit traject is duidelijk: jonge muzikanten opleiden tot volwaardige Marchingband muzikanten. Dit gebeurt niet alleen tijdens de individuele muzieklessen, maar ook tijdens de exercitie- en muziekrepetities.

Kids tussen de 6 en de 17 jaar kunnen onderdeel worden van de Exempel ACADEMY.

De Exempel ACADEMY bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Individuele muzieklessen;
 • Mini Exempel;
 • Jong Exempel.

Naast de muzikale activiteiten, is het sociale aspect bij Exempel ook ontzettend belangrijk. Dat betekent dat er naast lessen, repetities en optredens ook allerlei andere activiteiten worden georganiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse surprise-avond met Sinterklaas, bezoeken aan pretparken en dierentuinen, filmavonden en spelletjesavonden.

Individuele lessen

Binnen Exempel wordt erg veel waarde gehecht aan de opleiding van jonge muzikanten. De visie van de interne muziekopleiding is het verzorgen van individuele muzieklessen aan (jonge) leerlingen door professionele muziekdocenten. Sinds 2021 wordt er binnen Exempel les gegeven gebaseerd op een nieuw opleidingsbeleid.

De muziekopleiding biedt leerlingen alle kennis die zij nodig hebben om als volwaardig muzikant te kunnen acteren. Daarnaast worden ze door onze professionals ook voorbereid op de diverse examens die onderdeel vormen van de opleiding. Om een examen te kunnen afronden en het bijbehorende diploma te kunnen behalen, wordt een leerling getoetst op theoretische kennis, het bespelen van het instrument én op het gebied van Show & Marching.

Exempel is trots om samen te mogen werken met de volgende docenten:

 • Vacature (Trompet/Bariton)
 • Niels Hendriks (Trombone)
 • Britt van den Dungen (Saxofoon)
 • Michel Broers (Snaredrum)

Ja dat kan zeker! Wanneer een leerling (en natuurlijk de ouders) besluiten om lid te worden, plannen we gelijk de individuele lessen in en begint hij/zij direct op het instrument naar keuze.
Bij Exempel begin je niet eerst op blokfluit, maar meteen op je eigen gekozen instrument.

Jazeker! Exempel heeft zijn eigen muziekopleiding met docenten in dienst van de vereniging. Binnen je opleiding ga je in de loop van de jaren je muziek examen A, B en misschien zelfs C halen. Binnen Exempel bieden we voor zowel blazers als slagwerkers theorielessen, theorie-examens en praktijkexamens aan. Je docent bepaalt wanneer jij klaar bent voor een Exempel Examentraject.

Kinderen krijgen wekelijks individuele lessen op hun muziekinstrument (met uitzondering van de schoolvakanties). De lesdag hangt af van het instrument dat je kiest. De lestijd wordt in overleg met ouders gepland. De lessen voor leerlingen die het A-examen nog niet hebben behaald duren 20 minuten. Vanaf het behalen van het A-examen krijgt een leerling 30 minuten les.

Wanneer een leerling start komen hier de volgende kosten bij kijken:

 • Contributie: € 20,- per maand
 • Lesgeld vóór het A-examen (20 min.): € 20,50 per maand
 • Lesgeld na het A-examen (30 min.): € 36,50 per maand*
 • Instrumentenbijdrage: € 2,50 per maand
  Er wordt daarnaast een eenmalige bijdrage gevraagd van € 50,- als uniformbijdrage. Deze wordt in rekening gebracht wanneer er ook daadwerkelijk gebruik gaat worden gemaakt van dit uniform.

Jaarlijks vindt er ook een repetitieweekend plaats waarin de jeugd gezamenlijk op een locatie een heel weekend doorbrengen. Repeteren, maar vooral heel veel gezelligheid, spelletjes, samen eten en plezier. Hiervoor vragen we jaarlijks een bijdrage van € 50,-.

* Het lesgeld wordt verhoogd bij het bereiken van een leeftijd van 18 jaar.

We hebben binnen de vereniging een magazijn aan instrumenten. Deze instrumenten zijn door de vereniging zelf aangeschaft. Qua speelgemak en kwaliteit zijn deze instrumenten dus heel goed.

Het is ook mogelijk om met een eigen instrument te spelen, maar dat raden we zeker bij beginnende leerlingen wel af. Voor het gebruik van het instrument van de vereniging wordt een instrumentenbijdrage van € 2,50 per maand gevraagd.

Een leerling start eerst alleen met individuele lessen. Wanneer de eerste basis is aangeleerd, wordt in overleg met de docent en ouders besloten of een leerling naast zijn/haar individuele lessen, ook gaat instromen bij Mini-Exempel (MEX). Dit is een opstaporkestje van alle leerlingen. Zij geven nog niet zelfstandig optredens, maar sluiten wel aan bij het jaarlijkse concert en de jaarlijkse taptoe.
Wanneer een leerling zijn A-diploma haalt, kan de leerling doorstromen naar Jong-Exempel (JEX). Dit is het geüniformeerde jeugdorkest van Exempel. Zij geven zelfstandig optredens zoals concerten en marsoptredens en studeren samen ook een show in om zo op te kunnen treden op taptoes.
Wanneer een leerling 15 jaar oud is en minimaal het B-examen heeft afgelegd, mag de leerling gaan stagelopen bij de Marching Band (MB). Dit is het ‘grote orkest’ van Exempel. Zij verzorgen optredens in binnen- en buitenland. Tijdens de stage-periode neem je deel aan de binnen repetities en de mars-repetities buiten. Ook sluit je aan bij de groepsrepetities van Exempel. Je doet op dit punt nog niet mee aan optredens van de Marching Band. Ben je 16 jaar? Dan mag je na de zomervakantie doorstromen naar de Marching Band en neem je op het moment dat je daar helemaal klaar voor bent afscheid van Jong Exempel.
Daarnaast is er binnen onze vereniging ook nog Stageband NEXT. Zij verzorgen zittende optredens en spelen vooral lichte muziek.